ANBI 2013

 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het begin van het jaar 2013 is veel energie gestoken om de voor ons als goede doelen stichting zo belangrijke ANBI status te verkrijgen. In overleg met deskundigen en de notaris is op 03 april een gewijzigde akte opgesteld die de weg vrij maakte voor het verkrijgen van de ANBI status. Deze is met terugwerkende kracht per 01-01-2013 verleend door de belastingdienst.

Voorts hebben we een logo en een huisstijl ontwikkeld en een donateurkaart ontworpen en laten drukken. Uit kostenoverweging hebben we besloten geen voorbedrukt briefpapier en enveloppen te laten drukken. Bestuursleden van de stichting hebben actief bijgedragen aan de organisatie van de opening van het nieuwe asiel op 20 april en de open dag op 06 oktober in het kader van dierendag. Hierbij hebben zich een aantal nieuwe donateurs gemeld en werd de collectebus goed gevuld.

Met succes is er veel tijd besteed aan het vinden van nieuwe sponsors en donateurs. Er zijn contacten geweest met andere dierenorganisaties voor nauwere samenwerking zoals dierenambulance Gaanderen, dierenbescherming, en Stichting De Berkellandse Uitdaging. Deze laatste stichting is onlangs opgericht om verenigingen en stichtingen op allerlei gebied te ondersteunen.

Het feitelijke doel van de stichting, de financiële ondersteuning hebben we bereikt door het betalen van dierenartsrekeningen voor de asieldieren van Brammelo, de aankoop van chipmateriaal voor het chippen van gevangen verwilderde katten, kittens en asieldieren.

Ook is een grote partij kattegrit aangekocht voor een zestal vrijwilligers in Haaksbergen en Berkelland die verwilderde kittens in huis nemen en socialiseren. Stichting Dierenlot en Dierenambulance Gaanderen ontvangen van ons een kleine jaarlijkse bijdrage. In de financiële verantwoording in hoofdstuk 9 is een en ander aangegeven.

9. Financiële verantwoording 2013

INKOMSTEN

01-01-2013 Saldo bank € 408,19
1. Jaarbijdrage sponsors € 1581,00
2. Inkomsten educatieve projecten € 35,00
3. Eenmalige jaardonaties € 225,00
4. Maandelijkse donaties € 36,00
5. Maandelijkse donaties d.m.v. euroincasso € 578,50
6. Opbrengst collectebussen bij Brammelo € 650,92
7. Opbrengst collectebussen bij dierenartsen € 65,00
8. Opbrengst collectebussen bij Wawollie € 1505,53
9. Opbrengst open dag Brammelo 06-10-2013 € 206,76
10. Anonieme gift t.b.v. drukwerk donateurskaarten € 83,43
Totaal inkomsten € 5375,33

UITGAVEN

1. Bankkosten/rente € 87,61
2. Kosten drukwerk donateurskaarten € 83,43
3. Notariskosten stichtingsakte € 208,73
Doeluitgaven stichting: 1. Dierenartsfacturen asieldieren € 3637,71
2. Aankoop chipmateriaal € 381,15
3. Donatie Stichting Dierenlot € 2,50
4. Aankoop kattegrit kittenopvang € 477,20
5. Jaardonatie dierenambulance € 30,00
Totaal doeluitgaven stichting: € 4528,56
Totaal uitgaven: € 4908,33

SALDO

31-12-2013 Saldo bank € 467,00
Saldo kas € 29,66
31-12-2013 Totaal saldo € 496,66