ANBI 2014

 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bestuursleden hebben samen met vrijwilligers van Brammelo de Stichting gepromoot bij diverse activiteiten; zoals bij de open dag van Stichting Klussen en Kringloop, een houtdraai demonstratie is door een van onze bestuursleden gegeven op dierendag bij kringloop Wawollie in Haaksbergen, en diverse malen hebben we een standje bemand bij de open dag Dierenambulance te Varsseveld, de kattendag bij Discus in Eibergen en de kerstmarkt in Eibergen.

We hebben vergaderingen bijgewoond van verontruste dierenopvang organisaties die ongerust zijn over de plannen van de Dierenbescherming om een monopolie in Nederland te verkrijgen in het opvangen van dieren. Dit heeft inmiddels geleid tot de oprichting van de NFDO (Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties). Brammelo is vooralsnog geen lid van deze organisatie.

Door de promotieactiviteiten is het aantal donateurs t.o.v. vorig jaar verdubbeld. We zien echter dat in het aantal bedrijven die willen sponsoren nog weinig beweging zit en ons doel voor volgend jaar is ons vooral toe te leggen op deze groep.

Resumerend kunnen we spreken over een succesvol jaar, waarin het aantal donateurs verdubbeld is en ook onze totale jaarinkomsten zijn bijna het dubbele van vorig jaar, terwijl de kosten meer dan gehalveerd zijn.

We sluiten het jaar af met een mooi saldo wat gereserveerd is voor de realisatie van een hondenwasserette die al lang op het verlanglijstje stond.

9. Financiële verantwoording 2014

INKOMSTEN

01-01-2014 Saldo bank € 467,00
1. Jaarbijdrage sponsors € 256,24
2. Inkomsten educatieve projecten € 200,00
3. Eenmalige jaardonaties € 305,00
4. Maandelijkse donaties € 36,00
5. Maandelijkse donaties d.m.v. euroincasso € 1112,00
6. Opbrengst collectebussen kringloop Wawollie,

kringloop Drenthen, dierenartsen en Brammelo

€ 2441,96
7. Legaat € 500,00
8. Inzamelacties en schenkingen derden € 2021,00
9. Opbrengst open dag en kerstmarkt € 79,85
10. Jubileumschenking bedrijven € 2500,00
Totaal inkomsten € 9919,05

 UITGAVEN

1. Bankkosten € 99,78
2. Kosten site aanpassing € 54,45
Totaal kosten: € 154,23
Doeluitgaven stichting: 1. Dierenartsfacturen asieldieren € 5824,56
2. Bijdrage dierenambulance Doetinchem € 40,00
3. Bijdrage Stichting Dierenlot € 30,00
Totaal doeluitgaven stichting € 5894,00
Totaal uitgaven: € 6048,79

SALDO

31-12-2014 Saldo bank € 3870,26
01-01-2014 Saldo kas € 29,66
Kantoorbenodigdheden € 9,00
31-12-2014 Saldo kas € 20,66
31-12-2014 Totaal saldo € 3890,92