8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ook afgelopen jaar hebben wij ons best gedaan om Stichting Dierenasiel Brammelo te promoten. Erg succesvol was de veiling op de open dag. Veel bedrijven in de omgeving hebben producten, waardebonnen en arrangementen gesponsord waar wij ze nogmaals heel hartelijk voor willen danken. De volgende open dag willen we dit graag nog een keer organiseren. Hopelijk net zo succesvol als dit jaar!

Naast de veiling hebben we, met onder andere een donatie van Langezaal en Discus Eibergen, in mei de wassalon kunnen openen! Vele honden hebben al een wasbeurt gehad, en dat er nog maar veel mogen volgen!

Voor meer financiële ondersteuning zijn wij dit jaar begonnen om bedrijven aan te schrijven.  Dit willen we komend jaar intensiveren.

Ook is het bestuur in 2015 veranderd. We hebben een nieuwe voorzitter, Roland Hoogewind, en een nieuwe penningmeester, Joyce Vossebeld. Wij heten ze van harte welkom!

Al met al kunnen we spreken over een succesvol jaar. De opbrengsten van de donateurs,  collectebussen en eenmalige donaties zijn hoger ten opzichte van 2014. Vele castraties, sterilisaties, medicijnen en andere operaties of benodigdheden hebben we als Stichting kunnen vergoeden voor de asieldieren van Brammelo. Wij hopen in 2016 nog meer donateurs en sponsors welkom te heten bij onze Stichting Dierenasiel Brammelo, om nog meer dieren van Brammelo te kunnen helpen!

9. Financiële verantwoording 2015

INKOMSTEN

01-01-2015 Banksalo € 3870,26
1. Eenmalige jaardonaties € 470,00
2. Maandelijkse donaties € 201,00
3. Maandelijkse donaties d.m.v. euro-incasso € 2466,00
4. Opbrengst collectebussen etc. € 3904,12
5. Inzamelacties en schenkingen derden € 596,20
6. Opbrengst open dag en kerstmarkt € 768,00
7. TOTAAL € 8405,32

UITGAVEN

1. Bankkosten € 121,17
2. Dierenartsfacturen asieldieren € 3608,91
3. Bijdrage Dierenambulance Doetinchem e.o. € 50,00
4. Bijdrage Stichting Dierenlot € 30,00
5. Kosten website € 108,90
6. Aankoop materialen diversen (o.a. voor de wasserette hond/kat) € 3055,62
7. TOTAAL € 6974,60

Verschil = + €1430,72

SALDO

31-12-2015 Banksaldo lopende rekening € 5411,74
31-12-2015 Banksaldo spaarrekening € 10,00
01-01-2015 Saldo kas € 20,66
Overschrijving kas naar bank – € 20,66
31-12-2015 Saldo kas € 0,00
31-12-2015 Totaal saldo 5421,74

Toelichting

  • Wasserette gerealiseerd door o.a. donatie eind 2014