8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Wij vinden dat we weer mogen spreken van een positief jaar als we kijken naar de cijfers die onderaan deze pagina staan. Vooral onze trouwe donateurs willen we weer hartelijk bedanken voor hun steun!

Naast de donateurs en vele voerdonaties van winkels in de buurt, hebben we ook een paar mooie cheques mogen ontvangen. Onder andere Het Assink Lyceum Neede heeft met een sponsorloop € 1.086,50 voor ons opgehaald. Een ander voorbeeld is de € 2.500,- die we hebben mogen ontvangen van iemand die 25 jaar in dienst was bij zijn werkgever. Wij waarderen het enorm dat mensen aan ons denken! Met alle bijdragen kan er een behoorlijk gedeelte, van onder andere de dierenartskosten, worden betaald.

Eind dit jaar zijn we begonnen met een project bij de website geef.nl. Onder elk asieldier is nu een button te vinden waar dierenliefhebbers de dieren op afstand kunnen helpen. Zo kan men bijvoorbeeld een hond verwennen met een lekkernij, of Dierenasiel Brammelo helpen in de ondersteuning van de kosten van bijvoorbeeld een sterilisatie of een enting. We hebben in 2016 hier nog niet veel mee kunnen ophalen, maar hopen hiermee in 2017 een goede start te maken, met als uiteindelijk doel; het kunnen betalen van alle dierenartskosten voor onze asieldieren.

In het afgelopen jaar hebben we Dierenasiel Brammelo, meer dan voorheen, kunnen ondersteunen in deze hoofddoeluitgave. We hebben meer inkomsten ontvangen dan het jaar daarvoor en we hopen met deze stijging door te gaan. Voor 2017 staan ook nog nieuwe, leuke plannen op het programma, waarover later dit jaar meer. Wij verwelkomen in 2017 nog meer nieuwe donateurs en sponsors bij onze Stichting Dierenasiel Brammelo om nog meer dieren van Dierenasiel Brammelo te kunnen helpen!

9. Financiële verantwoording 2016

INKOMSTEN

01-01-2016 Banksalo € 5.421,74
1. Eenmalige en jaarlijkse donaties € 2.616,00
2. Maandelijkse donaties € 186,00
3. Maandelijkse donaties d.m.v. euro-incasso € 2.494,50
4. Opbrengst collectebussen etc. € 2.061,96
5. Inzamelacties en schenkingen derden € 1.183,68
6. Donaties via website/geef.nl € 4,52
7. TOTAAL € 8.546,66

UITGAVEN

1. Bankkosten € 202,80
2. Doeluitgaven: Dierenartsfacturen asieldieren € 9.512,53
3. Bijdrage Stichting Dierenlot € 30,00
4. Accountant en administratieve kosten € 720,00
5. Kosten postbus € 720,00
6. TOTAAL € 10.736,37

Verschil = – € 2.189,71

SALDO

31-12-2016 Banksaldo lopende rekening € 3.222,03
31-12-2016 Banksaldo spaarrekening € 15,34
31-12-2016 Saldo kas € 0,00
31-12-2016 Totaal saldo € 3.237,37