8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hierbij weer een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van onze Stichting dierenasiel Brammelo van het jaar 2017.

We zijn erg tevreden met de cijfers die onderaan deze pagina staan. De winkels waar onze collectebussen staan leveren elk jaar weer een mooie bijdrage op. We willen al deze winkels en de bezoekers hiervan dan ook hartelijk bedanken! In vergelijking met vorig jaar is dit toch een mooi positief verschil.

Qua uitgaven hebben we veel dierenartskosten kunnen betalen. Hiermee hebben we onder andere vele katten kunnen castreren/steriliseren. Daarnaast is Bully een mooi voorbeeld (zie de foto hiernaast). Ze kwam enorm verwaarloosd bij ons binnen. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee. Ze moest wekelijks gewassen worden, kreeg dagelijks dure medicatie en speciaal voer en kreeg speciale ontvlooiingsmiddelen. Ze heeft een lange tijd moeten opknappen maar in december was het dan eindelijk tijd voor een nieuw huis. Met onder andere onze maandelijks donateurs en sponsors kunnen we hiermee toch een geweldige bijdrage leveren om dieren zoals Bully te kunnen helpen.

Iedereen weer hartelijk bedankt die op welke manier ons het jaar 2017 weer gesteund heeft. We zien u graag allen in 2018 terug!

INKOMSTEN

01-01-2017 Banksalo € 3.237,37
1. Eenmalige en jaarlijkse donaties € 903,00
2. Maandelijkse donaties € 213,00
3. Maandelijkse donaties d.m.v. euro-incasso € 2.422,00
4. Opbrengst collectebussen etc. € 1.052,62
5. Donaties via website/geef.nl € 193,20
6. TOTAAL € 8.021,19

UITGAVEN

1. Bankkosten € 279,61
2. Doeluitgaven: Dierenartsfacturen asieldieren € 5.171,81
3. Bijdrage Stichting Dierenlot € 30,00
4. Accountant en administratieve kosten € 138,00
5. Kosten postbus € 235,95
6. TOTAAL € 5,855.37

Verschil = + € 2.165,82

SALDO

31-12-2017 Banksaldo lopende rekening € 5.403,19
31-12-2017 Banksaldo spaarrekening € 15,37
31-12-2017 Saldo kas € 0,00
31-12-2017 Totaal saldo € 5.418,56