8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hierbij weer een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van onze Stichting dierenasiel Brammelo van het jaar 2018.

We zijn weer blij met de cijfers die onderaan deze pagina staan. Natuurlijk hebben we dit jaar een leuke, succesvolle open dag gehad waar we enthousiast op terugkijken. De dag zelf was leuk, liep goed, was gigantisch druk, maar ook als we naar de cijfers kijken mogen we niet klagen. We hadden weer een veiling georganiseerd, waar veel op geboden werd. We willen de ondernemers die een veilingstuk gedoneerd hebben nogmaals hartelijk danken hiervoor!

Als we naar de uitgaven kijken zijn er vele dierenartsrekeningen betaald dit jaar. Heel veel sterilisaties, castraties, maar ook speciale operaties zijn uitgevoerd, alsmede niet te vergeten de maandelijks terugkerende ontwormingen en ontvlooiingen die gedaan moeten worden bij al onze asieldieren. 

We zijn weer heel blij met de donaties en gulle gevers van dit jaar. Daarom weer heel hartelijk dank voor het steunen van onze Stichting en daarmee de asieldieren van Brammelo. Graag tot volgend jaar!

INKOMSTEN:

01-01-2018

Banksaldo

€ 2.150,48

1.

Eenmalige en jaarlijkse donaties

€ 790,00

2.

Inzamelacties en schenkingen derden

€ 8.546,76

3.

Opbrengst open dag

€ 4.149,96

4.

Maandelijkse donaties

€ 223,50

5.

Maandelijkse donaties d.m.v.
euro-incasso

€ 2.519,50

6.

Opbrengst collectebussen etc.

€ 2.165,69

7.

Donaties via website/geef.nl

€ 545,65

8.

TOTAAL

€ 18.941,06

UITGAVEN

1.

Bankkosten

€ 294,12

2.

Doeluitgaven:
Dierenartsfacturen asieldieren

€ 13.114,85

3.

Bijdrage Stichting Dierenlot

€ 30,00

4.

Aankoop/huur materialen open dag

€ 2.249,58

5.

Accountant en administratieve kosten

€ 157,90

6.

Kosten postbus

€ 241,40

7.

TOTAAL

€ 16.087,85

Verschil = + € 2.853,21

SALDO

31-12-2018

Banksaldo lopende rekening

€ 5.003,69

31-12-2018

Banksaldo spaarrekening

€ 15,38

31-12-2018

Saldo kas

€ 0,00

31-12-2018

Totaal saldo

€ 5.019,07