8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hierbij weer een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van onze Stichting dierenasiel Brammelo van het jaar 2019.

We zijn weer blij met de cijfers die onderaan deze pagina staan. Mede dankzij de giften die wij in het jaar 2019 hebben gekregen hebben wij meerdere asielhonden kunnen opereren. Bijvoorbeeld asiel hond Soof die aan haar kruisbanden is geopereerd. 

Als we naar de uitgaven kijken zijn er vele dierenartsrekeningen betaald dit jaar. Heel veel sterilisaties, castraties, maar ook speciale operaties zijn uitgevoerd, alsmede niet te vergeten de maandelijks terugkerende ontwormingen en ontvlooiingen die gedaan moeten worden bij al onze asieldieren. 

We zijn weer heel blij met de donaties en gulle gevers van dit jaar. Daarom weer heel hartelijk dank voor het steunen van onze Stichting en daarmee de asieldieren van Brammelo. Graag tot volgend jaar!

5.    INKOMSTEN:

01-01-2019

Banksaldo

€ 5.003,69

1.

Eenmalige en jaarlijkse donaties

€ 11.027,50

2.

Inzamelacties en schenkingen derden

€ 1.532,17

3.

Maandelijkse donaties

€ 316, —

4.

Maandelijkse donaties d.m.v.
euro-incasso

€ 2.926,50

5.

Opbrengst collectebussen etc.

€ 231.17

6.

Donaties via website/geef.nl

€ 472,62

7.

TOTAAL

€ 16.505,96

 

 

 

UITGAVEN

1.

Bankkosten

€ 330,16

2.

Doeluitgaven:
Dierenartsfacturen asieldieren

€ 15.557,22

3.

Bijdrage Stichting Dierenlot

€ 30,00

4.

Accountant en administratieve kosten

€ 126.50

5.

Kosten postbus

€ 253,50

6.

TOTAAL

€16.297,38

 

 

Verschil = + € 208,85

SALDO

31-12-2018

Banksaldo lopende rekening

€ 5.212,27

31-12-2018

Banksaldo spaarrekening

€ 15,38

31-12-2018

Saldo kas

€ 0,00

31-12-2018

Totaal saldo

€ 5.227,65