Stichting Dierenasiel Brammelo

In 2012 is Stichting Dierenasiel Brammelo opgericht met als voornaamste doel om de dieren van dierenasiel Brammelo financieel te kunnen ondersteunen. In 2013 is het gelukt om de ANBI status erbij te krijgen wat meerdere voordelen heeft, zoals onder andere dat uw schenking aftrekbaar is voor de Belastingdienst!!

logo

Enkele voorbeelden wat wij betekenen voor Dierenasiel Brammelo zijn; Vergoedingen voor castraties en sterilisaties en andere nodige dierenartskosten, bijdrages die betrekking hebben op huisvesting en voeding, en denk hierbij ook aan voorlichting en projecten.

De Stichting werkt als kleinschalige organisatie binnen het werkgebied van Brammelo dat momenteel bestaat uit de gemeente Haaksbergen en Berkelland en houdt zich voornamelijk bezig met het werven van donateurs en bedrijfssponsors. Draagt u de dieren in onze regio ook een warm hart toe? Wij zijn u dankbaar, maar de dieren ook!

Als donateur kunt u via deze link donateur worden en de dieren steunen met een eenmalige of maandelijkse gift. Als bedrijf zijnde is er de mogelijkheid om sponsor te worden van de Stichting. Ga naar onze sponsorpagina voor meer informatie!

Vragen over donateurs, sponsoring of een donateursformulier aanvragen? Dit kan telefonisch (0545 221231) of per e-mail (stichting@dierenasielbrammelo.nl).

 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling): 

Per 1 januari 2013 is onze stichting de ANBI status toegekend. De ANBI status wordt door de Belastingdienst toegekend aan instellingen die goede doelen nastreven en hiervoor aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoen. Voordelen voor de instelling zijn dat erfenissen, legaten en schenkingen volledig vrijgesteld zijn van belasting of successie. Een voordeel voor de schenker is dat zij hun schenking of gift van de belasting kunnen aftrekken.

Meer informatie is te vinden op  www.belastingdienst/anbi.

Gegevens Stichting Dierenasiel Brammelo
Correspondentieadres:

Bezoekadres:

Postbus 41, 7150 AA Eibergen

Eibergsestraat 264, 7481 HR Haaksbergen

E-mail: stichting@dierenasielbrammelo.nl
Telefoonnummer: 0545 – 22 12 31
Bankrekeningnr.: NL38 RABO 0125 7496 86
KvK-nummer: 55955266
Samenstelling bestuur
Voorzitter Roland Hoogewind Eibergen
Penningmeester Carla Wolsink Eibergen
Secretaris Marloes Tenhagen Rietmolen
Algemeen bestuurslid Erny Severt Groot Obbink Haaksbergen